viz-sr

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE GREJAČA ZA VODU

 

Opis uređaja

 

Namena: Predzagrevanje vode u hladnjaku kod vozila za sistemom vodenog hlađenja.

Potpomaže pokretanje motora u zimskom periodu i zamenjuje sve nepotrebne materijale i sredstva koja su štetna za motor (npr.: sprej za pokretanje u hladnim uslovima, baklja, vuča…). Predzagrejani motor se lako pokreće i pored vrlo niske temperature (čak i -25°C), usled čega se štede anlaser, akumulator i električni sistem vozila. U predzagrejanom motoru ne može doći do stvrdnjavanja motornog ulja, tako da on odmah obezbeđuje podmazivanje. Nasuprot ovome, kod motora sa stvrdnutim motornim uljem nakon paljenja još nekih pola minuta motor radi bez podmazivanja, usled čega dolazi do najvećeg i najbržeg habanja motora. Potrošnja predzagrejanih motora se znatno smanjuje jer je potrebno manje plus goriva za postizanje pogonske temperature motora. Upotrebom uređaja se usporava starenje novih motora i poboljšava upotrebljivost starih motora. Predstavlja veliku pomoć i kod zimskog paljenja motora kod automobila na plinski pogon, jer se pored motora predzagreva i reduktor. Svaki uređaj raspolaže automatskim termostatom da bi funkcionisanje bilo bezbedno. Uz pomoć priloženog podesivog vremenskog prekidača primena uređaja se vrši još lakše time što se auto zagreva u unapred podešenom vremenu. Moderni dizel motori u dobrom stanju se lako pokreću, međutim, dosta se sporo zagrevaju i zato sporije zagrevaju putnički prostor vozila, ali ovo nije slučaj i za predzagrejane motore. Ako se vaš auto lakše pali, tako i vaš dan počinje lagodnije i prijatnije. Uštedite energiju, vreme, novac! Učinite vozilo udobnijim, zaštitite svoje vozilo, sebe i svoju okolinu!

 

Bezbednosni propisi

 

 1. Proizvođač preporučuje da ugradnju i puštanje uređaja u rad izvrši stručna osoba koja u potpunosti poznaje sistem vodenog hlađenja datog vozila, u protivnom može doći do oštećenja kako vozila, tako i samog uređaja!
  2. Uređaj može da se poveže samo na električnu mrežu od 230V koja je snabdevena zaštitom od dodira i zaštitnim prekidačem od 100mA!
  3. Uređaj može da se primenjuje isključivo uz sistem vodenog hlađenja, i ZABRANJENO ga je koristiti u druge svrhe!
  4. Pre svakog korišćenja proverite da li su vodovi neoštećeni, zabranjeno je korišćenje oštećenih kablova i oni moraju da se u tom slučaju zamene, zatim zabranjeno je nastavljati strujne vodove ili ih produžavati na nestandardni način!
  5. Uređaj ne raspolaže sopstvenim prekidačem za ukidanje napona zato se on isključuje izvlačenjem kabla iz električne mreže.
  6. Uređaj ne raspolaže sopstvenim regulatorom za preveliki pritisak, ovaj zadatak vrši regulator pritiska u sistemu vodenog hlađenja motora.
  7. Uređaj i vod za uzemljenje se za vozilo mogu povezati isključivo uz pomoć privezivanja šrafom! Kod montiranja voda za uzemljenje posebno treba da se vodi računa na dodir sa metalom! Drugi metod privezivanja je zabranjen i opasan!
  8. Uređaj treba da se zaštiti od jake prljavštine, jakih uticaja, zatim zabranjeno ga je udarati, bušiti, zavarivati ili na bilo koji način modifikovati i prati sa velikim mlazom vode!
  9. Uređaj je ZABRANJENO ugraditi na način koji se ne slaže sa načinom navedenim u uputstvu za korišćenje, odnosno uključiti bez tečnosti, čak i u cilju njegovog isprobavanja!
  10. Najmanje jedanput mesečno treba proveravati montiranje uređaja, da li dolazi do ispuštanja tečnosti i da li je vod za uzemljenje neoštećen!
  11. Pre pokretanja vozila uređaj treba da se isključi iz struje!
  12. Korisnici uređaja pre upotrebe treba da se upoznaju sa kompletnim sadržajem uputstva za korišćenje i treba da su upoznati sa propisima zaštite od nesreća u vezi primene ovog uređaja!
  13. Proizvođač vrši popravke u garancijskom roku i nakon njega, zatim neprekidno obezbeđuje rezervne delove i preporučuje da popravku uređaja vrši električar!

 

Uputstva za korišćenje

 

Uređaj se treba privezati na sistem vodenog hlađenja vozila tako da se postavi vertikalno na najnižu tačku sistema (u istoj liniji sa donjom linijom hladnjaka) i da kabl za napajanje gleda prema zemlji (sa otvorom na podnožju okrenutim prema gore)! Ovo je 1. uslov gravitacijskog grejanja! ZABRANJENO je postavljanje na tačku višu od ove! U svakom slučaju treba da se prekine jedno takvo vodeno crevo iz malog vodenog kruga vozila u kojem voda može neometano da teče, ne postoji nikakva prepreka na njegovom putu (npr.: termostat, otvor za grejanje, vodena pumpa)! Ovo je 2. uslov gravitacijskog grejanja! Ukoliko se ne ispune gore navedena dva uslova uređaj neće moći normalno da funkcioniše i to može dovesti do njegovog oštećenja. Zato je potrebno uređaj ugraditi u mali vodeni krug jer samo na taj način zagrejana voda može da cirkuliše neposredno između cilindra i bloka motora. U suprotnom slučaju funkcionisanje je bez dejstva, jer zagreva vodu koja se nalazi u hladnjaku.
Ako je uređaj ugrađen prema bezbednosnim propisima i gore navedenom, tada se na sledeći način može pustiti u rad:
1. Sistem vodenog hlađenja vozila napunite sa odgovarajućom tečnošću i proverite da ne ispuštaju priključci na sistemu.
2. Pokrenite motor, ostavite ga da radi nekoliko minuta i zatim ponovo proverite spojeve da ne cure i nivo vode u hladnjaku.
3. Ukoliko je sve u redu, uključite uređaj na strujnu mrežu. Nakon nekoliko minuta uređaj i vodena creva koja su na njega priključena će početi da se zagrevaju. Gornji deo creva sve duže do bloka motora. Ukoliko se vodena creva zagrevaju samo u dužini od nekoliko santimetara i ne postoji razlika u temperaturi tokom njihove dužine, tada cirkulisanje nije pokrenuto i uređaj ne funkcioniše pravilno! Momentalno isključite uređaj sa strujnog napona i nakon što se ohladio, prema uputstvima za ugrađivanje, izvršite proveru da li se u nekom od vodenih creva nije možda našla neka prepreka, i da li je iz sistema odstranjen vazduh. Nakon otklanjanja greške, ponovo uključite uređaj i proverite njegovo funkcionisanje. Uspešno pokrenut uređaj uz mesečne provere koje su navedene u bezbednosnim propisima nije potrebno dalje održavati.
Grejač tipa MTZ: Odstranite čep za zaštitu od zamrzavanja iznad anlasera i montirajte na njega uređaj (uz primenu priloženog zaptivanja). Uređaj ovog tipa zahteva posebnu pažnju jer u slučaju da nedostaje 4-5 litara može da se pojavi vazduh u sistemu! Pre svakog korišćenja proverite nivo vode u hladnjaku!

 

Garancija

Proizvođač za uređaj daje garanciju u periodu od 12 meseci pod sledećim uslovima:

-Za vreme garancijskog perioda kompletan pribor uz proizvod, kutiju, odnosno tablu s podacima na uređaju treba sačuvati u neoštećenom stanju, odnosno zabranjeno je odstraniti!
-Rasklapanje uređaja, nepridržavanje bilo kog bezbednosnog propisa, uputstva za upotrebu dovodi do gubljenja garancije!
-Zahtev za ostvarivanje garancijskog prava se predaje isključivo uz garancijski list koji je overen od strane prodavca i kopijom priznanice, fakture ili potvrde o poštanskoj dostavi koji potvrđuju datum i mesto kupovine uređaja.
-Uređaj treba da se očisti od prljavštine i u kutiji treba da se dostavi sav pribor koji je dobijen uz proizvod!
-Po pitanju opravdanosti zahteva za ostvarivanje garancijskog prava odluku donosi isključivo proizvođač, jer se ona utvrđuje tek nakon stručnog rasklapanja i ispitivanja uređaja!
-Isporuku neispravnog uređaja vrši kupac na svoj trošak!
-Proizvođač u slučaju kvara na uređaju ne obezbeđuje zamenu uređaja i nije dužan da plati nikakvo obeštećenje!

 

 

Uputstvo za ispunjavanje Zahteva za ostvarivanje garancijskog prava:

 1. Tip / serijski broj
  2. Datum kupovine
  3. Kontakt adresa kupca
  4. Pečat prodavca
  5. Opis greške/kvara

 

Kvalifikaciju svih Faddi proizvoda vrši TÜV NORD prema najstrožim međunarodnim bezbednosnim propisima i propisima o kvalitetu proizvoda!

Pažnja! Svaki Faddi proizvod je zaštićen patent! Falsifikovanje, kopiranje (čak i u delimičnoj meri) se zakonom kažnjava na međunarodnom nivou!