viz-ro

Manual de utilizare aparat de încălzire apă

Descrierea aparatului

 

Destinaţie: Preîncălzirea lichidului de răcire a autovehiculelor cu răcire cu apă.

Uşurează pornirea la rece pe timp de iarnă, nu mai este nevoie de materiale sau metode care sunt extrem de dăunătoare motorului (de ex.: spray de pornire la rece, foc deschis, împins etc.). Motorul preîncălzit va porni mai uşor chiar şi la temperaturi foarte scăzute (chiar -25°C), protejând astfel demarorul, acumulatorul şi sistemul electric al maşinii. Uleiul de motor nu se va solidifica cu motorul preîncălzit, asigurând astfel ungerea motorului imediat după pornire. În caz contrar motorul rece poate rula după pornire aproape jumătate de minut fără ungere, provocând astfel uzarea cea mai gravă şi mai rapidă a motorului. Consumul motorului preîncălzit scade semnificativ pentru că acesta necesită mai puţin combustibil suplimentar pentru atingerea temperaturii de operare. Utilizarea aparatului întârzie îmbătrânirea motoarelor noi, iar motoarele vechi vor fi mai uşor de utilizat. Aparatul oferă un mare avantaj chiar şi în cazul motoarelor cu GPL, pentru că reductorul poate fi preîncălzit împreună cu motorul. Toate aparatele sunt dotate cu termostat automat pentru o operare sigură. Temporizatorul programabil oferă şi mai mult confort prin preîncălzirea maşinii la o oră prestabilită. Motoarele Diesel moderne şi în stare bună pornesc uşor, dar se încălzesc mai lent şi astfel încălzirea habitaclului este mai lentă, ceea ce nu este valabil în cazul motoarelor preîncălzite. Maşina dvs. va porni mai uşor şi ziua dvs. va începe mai plăcut. Faceţi economie de energie, timp şi bani! Măriţi starea dvs. de confort, vă protejaţi maşina şi mediul!

 

Instrucţiuni de siguranţă

 

 1. Producătorul recomandă ca aparatul să fie montat şi pus în funcţiune de către un specialist, care deţine cunoştinţe temeinice despre sistemul de răcire a maşinii, în caz contrar se poate produce deteriorarea maşinii şi a aparatului!
  2. Aparatul poate fi alimentat numai de la reţeaua electrică de 230 V, de la o priză cu protecţie la atingere, conductor de protecţie şi întrerupător de protecţie de 100 mA.
  3. Aparatul poate fi utilizat exclusiv pentru sistemul de răcire cu apă a maşinilor, orice altă utilizare este INTERZISĂ!
  4. Înainte de fiecare utilizare verificaţi integritatea cablului de reţea, utilizarea cablurilor de reţea deteriorate este interzisă, schimbaţi-le cu cabluri noi, prelungirea necorespunzătoare a cablurilor este de asemenea interzisă!
  5. Aparatul nu este dotat cu un întrerupător propriu, astfel alimentarea aparatului poate fi întreruptă numai prin deconectarea cablului electric de la reţeaua electrică.
  6. Aparatul nu este dotat cu limitator de suprapresiune propriu, această funcţie este realizată de către limitatorul de presiune din cadrul sistemului de răcire cu apă al maşinii.
  7. Aparatul şi cablul de împământare pot fi conectate la maşină numai cu ajutorul unui şurub. La fixarea cablului de împământare aveţi grijă la contactul pieselor metalice. Un alt tip de fixare este interzisă şi periculoasă!
  8. Aparatul trebuie protejat împotriva murdăriei grosiere şi efectelor dure, este strict interzisă lovirea, găurirea, sudarea sau modificarea în orice alt mod şi spălarea acestuia cu jet puternic de apă!
  9. Montarea aparatului neconformă cu instrucţiunile de utilizare şi pornirea acestuia fără apă chiar şi pentru încercare este INTERZISĂ!
  10. Verificaţi fixarea aparatului, etanşeitatea şi integritatea cablului de împământare cel puţin o dată pe lună.
  11. Alimentarea electrică a aparatului trebuie întreruptă înainte de pornirea maşinii.
  12. Personalul operator trebuie să citească în întregime manualul aparatului înainte de utilizare şi trebuie organizată o instruire în domeniul protecţiei muncii în legătură cu utilizarea aparatului!
  13. Producătorul se angajează să repare aparatul în garanţie şi după expirarea perioadei de garanţie şi să asigure în permanenţă piese de schimb şi recomandă ca aparatul să fie reparat de către un electrician calificat!

 

Instrucţiuni de utilizare

 

Aparatul trebuie conectat la sistemul de răcire cu apă a maşinii la punctul cel mai inferior al sistemului de răcire (la nivelul părţii de jos a radiatorului), într-o poziţie verticală, astfel încât cablul electric să se îndrepte înspre jos (spre ştuţul de jos)! Aceasta este prima condiţie a încălzirii gravitaţionale! Aparatul nu poate fi montat mai sus! În orice caz trebuie să întrerupeţi un furtun cu apă din circuitul mic de răcire în care lichidul circulă fără obstacole (de ex.: termostat, robinet de răcire, pompă de răcire)! Aceasta este a doua condiţie a încălzirii gravitaţionale! Dacă nu sunt satisfăcute cele două condiţii de mai sus, aparatul nu poate funcţiona corespunzător şi se va deteriora. Aparatul trebuie montat în circuitul mic, ca apa încălzită să poată circula direct între chiulasă şi blocul motor. În caz contrar aparatul funcţionează fără nici un rost, deoarece va încălzi lichidul din radiator.
Dacă aparatul a fost montat conform instrucţiunilor de siguranţă şi de montare de mai sus, acesta poate fi pus în funcţiune:
1. Sistemul de răcire a maşinii trebuie umplut cu lichid de răcire de tip corespunzător şi trebuie să verificaţi etanşeitatea racordurilor de apă.
2. Porniţi motorul, lăsaţi-l să funcţioneze câteva minute şi verificaţi etanşeitatea racordurilor şi nivelul lichidului de răcire.
3. Dacă nu observaţi nereguli, porniţi alimentarea electrică a aparatului. Aparatul şi furtunurile de apă conectate la acesta vor începe să se încălzească după câteva minute. Furtunul de tur se încălzeşte pe o lungime cât mai mare, până la blocul motor. Dacă furtunurile de apă se încălzesc pe o lungime de numai câţiva centimetri şi temperatura nu e uniformă pe toată lungimea furtunului, circulaţia lichidului nu a pornit, iar aparatul nu funcţionează corespunzător! Întrerupeţi imediat alimentarea electrică a aparatului, iar după răcirea acestuia verificaţi dacă furtunurile sunt înfundate şi dacă aparatul este dezaerat. După înlăturarea problemei reporniţi aparatul şi verificaţi funcţionarea acestuia. Aparatul pus în funcţiune cu succes nu necesită altă întreţinere pe lângă verificarea lunară specificată în instrucţiunile de siguranţă.
Aparat de încălzire apă tip MTZ: Îndepărtaţi capacul deasupra demarorului şi montaţi aparatul în locul acestuia (utilizând garnitura de etanşare alăturată). Acest tip de aparat necesită o atenţie sporită, pentru că poate acumula aer în cazul unui deficienţe de apă de 4-5 litri! Verificaţi nivelul lichidului din radiator înainte de fiecare utilizare!

 

Garanţie

Producătorul oferă o garanţie de 12 luni pentru aparat cu următoarele condiţii:

– Toate accesoriile, cutia aparatului şi plăcuţa de tip a acestuia trebuie protejate în perioada de garanţie, este interzisă îndepărtarea plăcuţei!
– Demontarea aparatului, nerespectarea oricărei instrucţiuni de siguranţă şi de utilizare va atrage după sine pierderea garanţiei!
– Orice solicitare în garanţie trebuie efectuată pe baza scrisorii de garanţie validate de vânzător şi a bonului de casă sau a facturii care atestă data şi locul cumpărării sau copia după formularul de ramburs.
– Aparatul trebuie curăţat de orice murdărie şi trebuie trimis înapoi în cutia originală, împreună cu toate accesoriile!
– Numai producătorul poate decide asupra legitimităţii solicitării în garanţie, pentru că aceasta poate fi determinată numai după demontarea şi examinarea profesională a aparatului!
– Cumpărătorul va asigura transportul aparatului deteriorat şi va plăti costurile aferente!
– Producătorul nu oferă aparat de schimb în caz de deteriorare şi nu este obligat să ofere nici o despăgubire!

Toate produsele Faddi au fost certificate pe baza celor mai stricte reglementări internaţionale referitoare la siguranţă şi calitate de către TUV NORD.

 

Atenţie: Toate produsele Faddi se află sub protecţie prin brevet. Falsificarea sau copierea (totală sau parţială) se pedepseşte în conformitate cu legislaţia internaţională.