viz-pl

PODGRZEWACZ CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO POJAZDU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Opis urządzenia

 

Przeznaczenie: Wstępne podgrzewanie cieczy chłodzącej w pojazdach z układem chłodzenia wodą.

Urządzenie ułatwia uruchamianie pojazdu w okresie zimowym, eliminując konieczność stosowania innych metod, które mogą być szkodliwe dla silnika (np. aerozoli do zimnego rozruchu, świec żarowych czy rozruchu „na pych”). Wstępnie podgrzany silnik można łatwo uruchomić nawet wówczas, gdy na zewnątrz jest bardzo zimno (w temperaturze do -25°C), co pozwala chronić rozrusznik, akumulator i układ elektryczny pojazdu. Gdy silnik pojazdu jest wstępnie rozgrzany, olej silnikowy nie zamarza i natychmiast zapewnia odpowiedni efekt smarowania. Zmarznięty silnik działa z kolei bez smarowania przez niemal minutę od rozruchu, co powoduje najszybsze i najbardziej intensywne zużywanie się silnika. W przypadku wstępnie rozgrzanego silnika obniża się również zużycie paliwa, ponieważ silnik potrzebuje mniej paliwa, aby osiągnąć wymaganą temperaturę pracy. Urządzenie pozwala ponadto na spowolnienie procesu starzenia się silnika oraz poprawia właściwości użytkowe starszych silników. Przydaje się także w silnikach z instalacją gazową, ponieważ umożliwia wstępne rozgrzewanie reduktora. Wszystkie urządzenia wyposażone są w automatyczną regulację temperatury, aby poprawić ich bezpieczeństwo działania. Jeszcze większą wygodę użytkowania zapewnia programowalny wyłącznik, umożliwiając rozpoczęcie rozgrzewania samochodu o wcześniej ustawionej godzinie. Nowoczesne silniki Diesla, jeżeli są w dobrej kondycji, można stosunkowo łatwo uruchomić. Ponieważ jednak długo się rozgrzewają, proces ogrzewania przedziału pasażerskiego jest dość powolny. Problem znika, gdy silnik jest wstępnie rozgrzany. Dzięki temu zarówno silnik, jak i właściciel pojazdu mogą bezproblemowo zacząć dzień. Oszczędzaj czas, energię i pieniądze! Zadbaj o swoją wygodę, stan pojazdu i środowisko naturalne!

 

Wymogi bezpieczeństwa

 

 1. Producent zaleca, by instalację i podłączenie urządzenia przeprowadzał odpowiednio wykwalifikowany specjalista w dziedzinie układu chłodzenia danego pojazdu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia oraz pojazdu!
 2. Urządzenie można podłączać wyłącznie do źródła zasilania o napięciu 230 V z ochroną styków oraz przewodem ochronnym i wyłącznikiem ochronnym prądowym o wartości 100mA.
 3. Oferowane urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie w układach chłodzenia pojazdów. Wszystkie inne zastosowania są ZABRONIONE.
 4. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia dokonać wymiany przewodu. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem. Przewód zasilający można przedłużać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Urządzenie nie ma wyłącznika głównego, w związku z czym można je wyłączyć jedynie poprzez odłączenie przewodu zasilającego.
 6. Urządzenie nie jest wyposażone w ogranicznik z zabezpieczeniem nadciśnieniowym; funkcję tę realizuje ogranicznik znajdujący się w układzie chłodzenia pojazdu.
 7. Urządzenie oraz przewód uziemiający mogą być podłączone do pojazdu wyłącznie złączem śrubowym. Przy podłączaniu przewodu uziemiającego należy zwracać szczególną uwagę na przewodnictwo elektryczne metali! Wszystkie inne metody montażu są niebezpieczne, a przez to zabronione!
  8. Urządzenie należy chronić przed silnym zanieczyszczeniem i uszkodzeniami zderzeniowymi. W urządzenie nie wolno wbijać gwoździ, wykonywać w nim otworów, przeprowadzać prac spawalniczych, dokonywać samowolnych przeróbek ani poddawać myciu ciśnieniowemu!
 8. ZABRANIA SIĘ instalacji urządzenia w inny sposób niż opisany w instrukcji. Nie wolno uruchamiać urządzenia bez cieczy, nawet do celów testowych!
 9. Co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzać, czy urządzenie jest właściwie zamontowane i czy nie uległo obluzowaniu, a także kontrolować stan przewodu uziemiającego.
 10. Przed uruchomieniem pojazdu urządzenie musi być odłączone od sieci!
 11. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia użytkownik ma obowiązek zapoznać się z całością instrukcji obsługi oraz odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
 12. Producent zobowiązany jest do naprawy urządzenia zarówno w trakcie okresu gwarancyjnego, jak i po jego upływie, a także do dostarczania niezbędnych części zamiennych. W przypadku awarii zaleca się, aby naprawy urządzenia dokonywał wykwalifikowany elektryk.

 

Instrukcja obsługi

 

Urządzenie musi być podłączone do układu chłodzenia pojazdu pionowo, w najniższym punkcie układu (w równej linii z dolną częścią chłodnicy), a przewód sieciowy powinien być skierowany w dół (złączka rurowa na dole musi być skierowana w górę). Jest to podstawowy warunek zapewniający prawidłowe działanie ogrzewania grawitacyjnego. Montaż urządzenia wyżej w układzie jest ZABRONIONY. Do montażu zaleca się wybrać taką rurę w obwodzie chłodzenia pojazdu, w której woda może przepływać bez żadnych przeszkód (jak np. termostat, zawór grzejny, pompa wodna). Jest to kolejny podstawowy warunek zapewniający prawidłowe działanie ogrzewania grawitacyjnego. Jeżeli warunki te nie są spełnione, urządzenie nie działa poprawnie, co prowadzi do usterek. Urządzenie wymaga wbudowania w niewielki obwód chłodzenia, ponieważ tylko w taki sposób podgrzana woda może krążyć bezpośrednio między głowicą cylindra a blokiem silnika. Jeżeli tak nie jest, urządzenie jest bezużyteczne, ponieważ nagrzewa wówczas jedynie czynnik chłodzący w chłodnicy.

Po zainstalowaniu urządzenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz powyższymi zaleceniami można je uruchomić w następujący sposób:

 1. Napełnić układ chłodzenia pojazdu czynnikiem chłodzącym odpowiednim dla danego typu pojazdu, a następnie sprawdzić szczelność wszystkich połączeń instalacji wodnej.
 2. Uruchomić silnik i zostawić włączony na kilka minut. Po tym okresie ponownie sprawdzić szczelność połączeń w instalacji wodnej oraz poziom czynnika chłodzącego w chłodnicy.
 3. Jeżeli wszystko jest w porządku, urządzenie można podłączyć do sieci. Po upływie kilku minut urządzenie oraz podłączone do niego wężyki zaczynają się nagrzewać. Wężyk przedni nagrzewa się stopniowo na całej długości aż do bloku silnika. Jeżeli wężyki instalacji wodnej nagrzewają się jedynie na długości kilku centymetrów i proces nie postępuje dalej, oznacza to, że brakuje właściwego obiegu, a urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem! Należy wówczas niezwłocznie je wyłączyć i poczekać na jego schłodzenie. Zgodnie z instrukcją montażu upewnić się, czy żaden z wężyków instalacji wodnej nie jest niedrożny oraz czy urządzenie zostało właściwie odpowietrzone. Po rozwiązaniu ewentualnych problemów należy ponownie uruchomić urządzenie i sprawdzić, czy działa poprawnie. Po pomyślnym podłączeniu urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych poza comiesięcznym sprawdzeniem zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.

Grzałki do podgrzewania wody typu MTZ: Wyjąć korek rdzeniowy znajdujący się nad rozrusznikiem, a następnie zamontować urządzenie na jego miejscu (przy użyciu istniejących uszczelnień). Ten typ urządzenia wymaga większej uwagi, ponieważ gdy w instalacji ubyło 4–5 litrów wody, do wnętrza instalacji może przedostawać się powietrze. Przed każdym użyciem należy wówczas sprawdzać poziom czynnika chłodzącego w chłodnicy!

 

 

 

Gwarancja

Urządzenie objęte jest przez producenta 12-miesięczną gwarancją na warunkach podanych poniżej.

– W okresie gwarancyjnym wszystkie elementy składowe urządzenia oraz jego obudowa, jak również tabliczka znamionowa, muszą być w stanie nienaruszonym i nie wolno ich demontować.

– Demontaż urządzenia, nieprzestrzeganie wymogów bezpieczeństwa bądź instrukcji obsługi skutkować będzie utratą gwarancji.

– W celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego niezbędny jest dokument gwarancji potwierdzony przez sprzedawcę, jak również paragon, faktura lub blankiet pocztowy poświadczające datę i miejsce zakupu urządzenia.

– Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, zarówno samo urządzenie, jak i jego opakowanie należy oczyścić z ewentualnych zabrudzeń oraz dołączyć wszystkie elementy składowe.

– Zasadność roszczenia gwarancyjnego podlega ocenie producenta, która z kolei wymaga profesjonalnego demontażu i sprawdzenia urządzenia.

– Za transport wadliwie działającego urządzenia oraz związane z nim koszty odpowiedzialny jest klient.

– W przypadku awarii urządzenia producent nie dostarcza urządzenia zastępczego i nie podlega odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wszystkie produkty Faddi posiadają certyfikat TÜV NORD poświadczający ich zgodność z rygorystycznymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i jakości.

 

Ostrzeżenie: Wszystkie produkty Faddi podlegają ochronie patentowej. W przypadku ich fałszowania lub kopiowania (w całości bądź w części) sprawcy grozi odpowiedzialność karna zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego.