viz-hu

 

A készülék leírása.

 

Rendeltetése: Vízhűtéses gépjárművek hűtőfolyadékának előmelegítése.

Megkönnyíti a téli hidegindítást és szükségtelenné válik mindenfajta, a motorra nagyon káros anyag, eszköz alkalmazása (pl: hidegindító spray, fáklya, behúzatás…). Az előmelegített motor nagyon hidegben is (akár -25°C) könnyebben beindul, ezáltal kíméli az indítómotort, az akkumulátort és a gépjármű elektromos rendszerét. Az előmelegített motorban nem tud ledermedni a motorolaj, így az azonnal biztosítja a kenést. Ezzel szemben a ledermedt motor, beindítás után közel fél percig kenés nélkül jár és ez okozza a motorok legnagyobb mértékű, leggyorsabb kopását. Az előmelegített motorok fogyasztása is jelentősen csökken, mivel kevesebb plusz üzemanyag kell az üzemi hőfok eléréséhez. A készülék használatával lassul az új motorok öregedése és javul az öreg motorok használhatósága. Nagy segítség a gáz üzemű autók téli indításában is, mivel a motorral együtt a reduktor előmelegítésére is lehetőséget biztosít. Minden készülék automata hőfokszabályozóval készül, hogy üzemeltetésük biztonságos legyen. A mellékelt programozható időkapcsolóval még kényelmesebbé teheti a használatát azáltal, hogy az előre beállított időre felfűti autóját. A modern jó állapotú diesel motorok könnyebben indulnak, viszont nagyon nehezen melegszenek fel, ezért sokkal lassabban fűtik fel az utasteret, de az előmelegített motorokra ez nem igaz. Mint az autója, úgy a napja is könnyebben, kellemesebben indul. Takarítson meg energiát, időt, pénzt! Fokozza komfortját, óvja gépjárművét, Önmagát és környezetét!

 

Biztonsági előírások

 

 1. A gyártó javasolja, hogy a készülék beszerelését és üzembe helyezését olyan szakember végezze, aki teljességgel ismeri az adott gépjármű vízrendszerét, ellenkező esetben mind a gépjármű, mind a készülék károsodhat!
  2. A készülék csak védővezetős érintés védelemmel és 100mA-es áramvédő kapcsolóval ellátott 230V-os elektromos hálózatról üzemeltethető!
  3. A készülék kizárólag gépjárművek vízhűtő rendszeréhez használható, másra használni TILOS!
  4. Minden használat előtt ellenőrizze a hálózati vezeték épségét, a hibás hálózati vezetéket felhasználni Tilos, azt újra kell cserélni, továbbá Tilos a hálózati vezetéket toldani vagy nem szabványos módon meghosszabbítani!
  5. A készülék saját áramtalanító kapcsolóval nem rendelkezik, így azt áramtalanítani csak a hálózati vezeték elektromos hálózatból való kihúzásával lehet.
  6. A készülék saját túlnyomás-korlátozóval nem rendelkezik, ezt a feladatot a gépjármű hűtővízrendszerében meglévő nyomáskorlátozás látja el.
  7. A készüléket és a földelő vezetéket a gépjárműhöz, kizárólag csavar kötéssel szabad rögzíteni! A földelő vezeték rögzítésénél fokozottan ügyeljen a fémes érintkezésre! Más rögzítési mód nem megengedett és veszélyes!
  8. A készüléket az erős szennyeződésektől, durva behatásoktól óvni kell, továbbá ütögetni, fúrni, hegeszteni vagy bármilyen módon átalakítani és erős vízsugárral mosni szigorúan Tilos!
  9. A készüléket a használati utasítástól eltérő módon beépíteni és folyadék nélkül bekapcsolni még kipróbálás céljából is TILOS!
  10.Legalább havonta ellenőrizni kell a készülék rögzítését, szivárgásmentességét és a földelő vezeték épségét!
  11. A gépjármű beindítása előtt a készüléket áramtalanítani kell!
  12. Az üzemeltető személyekkel használat előtt a teljes gépkönyvet el kell olvastatni és balesetvédelmi oktatásban kell őket részesíteni a készülék használatával kapcsolatban!
  13. A gyártó vállalja a garanciális és az azon túli javításokat is, valamint biztosítja a folyamatos alkatrészellátást és javasolja, hogy a készülék javítását elektromos szakember végezze!

 

Használati utasítások

 

A készüléket a gépjármű hűtővíz rendszerébe úgy kell bekötni, hogy az a vízrendszer legalacsonyabb pontjára (a hűtő aljával egyvonalban) legyen függőlegesen elhelyezve és a hálózati vezeték a föld felé nézzen (az alján lévő csonk felfelé)! Ez a gravitációs fűtés 1. feltétele! Ettől magasabbra felszerelni TILOS! Minden esetben a gépjármű kis vízköréből egy olyan vízcsövet kell megszakítani, amelyben a víz akadálytalanul tud áramlani, nincs az útjában semmi (pl: termosztát, fűtéscsap, vízpumpa)! Ez a gravitációs fűtés 2.feltétele! Amennyiben a fenti két feltétel nem teljesül úgy a készülék nem tud rendeltetésszerűen működni és ez a meghibásodásához vezet. Azért kell a kis vízkörbe beépíteni a készüléket, mert csak így tud a felmelegített víz, közvetlenül a hengerfej és a motorblokk között keringeni. Ellenkező esetben a működése haszontalan, mert a vízhűtőben lévő vizet melegíti.
Amennyiben a készülék beépítése a biztonsági előírások és a fentiek szerint történt, akkor az alábbiak szerint üzembe helyezhető:
1.A gépjármű hűtővízrendszerét töltse fel a típusának megfelelő hűtőfolyadékkal és ellenőrizze a vízcsatlakozások szivárgásmentességét.
2.Indítsa be a motort, járassa néhány percig majd ismét ellenőrizze a vízcsatlakozások szivárgásmentességét és a hűtővíz szintjét.
3.Amennyiben mindent rendben talált, helyezze áram alá a készüléket. Néhány perc elteltével a készülék és a hozzá csatlakoztatott vízcsövek melegedni kezdenek. A felmenő ág egyre hosszabban, egészen a motorblokkig. Amennyiben a vízcsövek csak néhány cm hosszan melegszenek és nincs eltérés a hőmérsékletük és a melegedés hossza között, akkor nem jött létre a keringés így a készülék nem megfelelően működik! Haladéktalanul áramtalanítsa és miután kihűlt, a beszerelési utasítások szerint ellenőrizze, hogy nincs-e a vízcsövek valamelyikében akadály valamint, hogy a készülék lelégtelenedett-e. A hiba elhárítása után, újra kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze működését. A sikeresen üzembe helyezett készülék a biztonsági előírásokban leírt havonkénti ellenőrzésen túl, karbantartást nem igényel.
MTZ típusú vízmelegítő: Az indítómotor feletti fagydugót távolítsa el és a helyére (a mellékelt tömítés alkalmazásával) szerelje fel a készüléket. Ez a típusú készülék fokozott figyelmet igényel, mert 4-5 liter víz hiánya esetén lelevegősödhet! Minden használat előtt ellenőrizze a vízhűtő szintjét!

 

Garancia

A gyártó az alábbi feltételekkel 12 hónap garanciát vállal a készülékre:

-A garanciális időtartam alatt a készülék minden tartozékát, dobozát, valamint a készüléken elhelyezett adattáblát sértetlenül meg kell óvni, tilos azt eltávolítani!
-A készülék megbontása, bármely biztonsági előírás, használati utasítás, figyelmén kívül hagyása a garancia megszűnésével jár!
-A garanciális igényt bejelenteni csak az eladó által érvényesített garancialevéllel, valamint a vásárlás dátumát, helyét igazoló blokk, számla vagy postai utánvét másolatával együtt lehet.
-A készüléket minden szennyeződéstől meg kell tisztítani és a dobozában hiánytalanul mellékelni kell minden tartozékát!
-A garanciális igény jogosságát csak a gyártó bírálhatja el, mivel az kizárólag a készülék szakszerű szétbontása és vizsgálata után állapítható meg!
-A meghibásodott készülék szállításáról a vevő gondoskodik, viseli költségeit!
-A gyártó meghibásodás esetén cserekészüléket nem biztosít és semmilyen kártérítéssel nem tartozik!

 

 

 

 

Útmutató garancia szelvény kitöltéséhez:

 1. Típus / sorozatszám
  2. Vásárlás dátuma
  3. Vevő elérhetősége
  4. Eladó bélyegzője
  5. A hiba leírása

 

Minden Faddi termék minősítését a legszigorúbb nemzetközi biztonsági és minőségi előírások alapján a TÜV NORD végzi!

Figyelem! Minden Faddi terméket mintaoltalom véd! Hamisításukat, másolásukat (akár részben is) a törvény nemzetközileg bünteti!