viz-cz

OHŘÍVAČ CHLADICÍ SMĚSI U VOZIDEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

 

Popis zařízení.

 

Účel: Předehřívání chladicí směsi u vozidel s vodním chlazením.

Usnadňuje zimní starty a proto není třeba používat jakékoli materiály nebo prostředky, které škodí motoru (např. startovací sprej, plamen, startování roztlačením…). Předehřátý motor startuje snadněji i ve velmi chladném počasí (do -25°C), je šetrný k motoru spouštěče, baterii a elektrické soustavě vozidla. Motorový olej v předehřátém motoru nemůže zamrznout a hned maže. Naopak, zamrzlý motor běží po startu bez mazání téměř půl minuty, což způsobuje nejrychlejší a největší opotřebení motorů. Spotřeba předehřátých motorů je také nižší, protože k dosažení pracovní teploty potřebují méně dodatečného paliva. Pomocí tohoto zařízení je stárnutí motoru pomalejší a použitelnost starých motorů je lepší. Je skvělým pomocníkem při startování motorů na plynové palivo, protože umožňuje také předehřátí reduktoru. Všechna zařízení jsou vybavena automatickými regulátory teploty, aby byl jejich provoz bezpečný. Použitím přiloženého programovatelného časového spínače můžete jej využít ještě výhodněji, kdy si vozidlo zahřejete do předvoleného času. Moderní dieselové motory v dobrém stavu se spouštějí snadněji, ale obtížně se zahřívají a proto se kabina zahřívá pomaleji. U předehřátých motorů je to však jiné. Váš den se rozběhne snadněji a pohodlněji stejně jako vaše vozidlo. Šetřete energii, čas i peníze! Zlepšete svůj komfort, šetřete své vozidlo, sebe i vaše okolí!

 

Bezpečnostní požadavky

 

 1. Výrobci doporučují, abyste přenechali instalaci zařízení a uvedení do provozu odborníkovi, který má znalosti o chladicí soustavě daného vozidla, jinak se může poškodit vozidlo a zařízení!
  2. Zařízení by se mělo provozovat jen ze síťového zdroje 230V s ochranou proti doteku a vybaveným ochranným vodičem a vypínačem s proudovou ochranou 100 mA.
  3. Toto zařízení se smí používat výhradně pro chladicí systémy vozidla. Jakékoli jiné použití je ZAKÁZÁNO!
  4. Před každým použitím zkontrolujte neporušenost napájecího kabelu. Vadný kabel se nesmí používat a musí se vyměnit. Napájecí kabel může být prodloužen nebo nastaven jen v souladu s platnými normami.
  5. Zařízení nemá žádný vypínač s bezpečným oddělením. Proto se může vypínat jen odpojením napájecího kabelu ze sítě.
  6. Zařízení nemá žádný omezovač přetlaku. Tato funkce je poskytnuta funkcí omezení tlaku chladicího systému vozidla.
  7. Zařízení a zemnicí vodič se smí připojit k vozidlu jen šroubovým spojením! Při připojování zemnícího vodiče věnujte zvláštní pozornost kovovému vedení! Další způsoby montáže jsou zakázané a nebezpečné!
  8. Zařízení by mělo být chráněno před silným znečištěním a tvrdými nárazy. Vyvarujte se úderům, vrtání nebo svařování zařízení, jakékoli jeho přeměny a tlakového mytí!
  9. Je ZAKÁZÁNO instalovat zařízení jiným způsobem, než je popsán v příručce uživatele nebo jej zapínat bez kapaliny i pro odzkoušení!
  10. Montáž a těsnost zařízení kontrolujte nejméně každý měsíc a kontrolujte zemnicí vodič, zda není poškozen!
  11. Zařízení musí být před startováním vozidla odpojeno od sítě!
  12. Před použitím zařízení si operátoři musí přečíst celou příručku a musí mít bezpečnostní instruktáž ohledně použití zařízení.
  13. Výrobce provádí opravy během záruční lhůty a po záruce a zajistí plynulou dodávku náhradních dílů. Je doporučeno, aby opravu zařízení provedl kvalifikovaný elektrikář.

 

Pokyny pro použití

 

Zařízení musí být zapojeno do chladicího systému vozidla svisle v nejnižším místě systému (paralelně se dnem chladiče) a síťový kabel by měl směřovat dolů (trubkový spoj na dně směrem vzhůru)! To je podmínka č. 1 pro fungování gravitačního topení! Je ZAKÁZÁNO jej instalovat trochu výš! Je doporučeno, aby trubka v chladicím okruhu vozidla byla přerušena tam, kde voda bez překážek volně cirkuluje (např. termostat, kohout topení, vodní čerpadlo)! To je podmínka č. 2 pro fungování gravitačního topení! Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, zařízení nebude fungovat dle předpokladu a vyskytnou se funkční poruchy. Zařízení musí být vestavěno do malého chladicího okruhu, protože to je jediný způsob, jak může ohřátá voda přímo cirkulovat mezi hlavou válců a blokem motoru. Pokud ne, jeho funkce nebude účinná, protože bude ohřívat chladicí kapalinu v chladiči.
Pokud zařízení bylo namontováno podle bezpečnostních předpisů a výše uvedených pokynů, potom může být uvedeno do provozu takto:
1. Naplňte chladicí soustavu vozidla chladicí směsí vhodnou pro tento typ vozidla a ověřte vodotěsnost vodních spojů.
2. Nastartujte motor. Nechejte jej několik minut běžet a znovu zkontrolujte vodotěsnost vodních spojů a hladinu chladicí směsi v chladiči.
3. Pokud zjistíte, že je vše v pořádku, připojte zařízení do sítě. Za několik minut se zařízení a připojené hadice začnou ohřívat. Hadice směřující vpřed se bude zahřívat po stoupající délce až k bloku motoru. Pokud se vodní hadice zahřívají jen v délce několika centimetrů a délka ohřevu se nemění, nedochází k cirkulaci a zařízení nefunguje tak, jak má! Hned jej odpojte a jakmile zchladne, zkontrolujte podle montážních pokynů, jestli není nějaká překážka v některé z vodních hadic a jestli zařízení bylo správně odvzdušněno. Po odstranění závady jej znovu zapněte a ověřte jeho funkci. Zařízení po úspěšném uvedení do provozu nevyžaduje žádnou údržbu kromě měsíční kontroly popsané v bezpečnostních předpisech.
Typ vodního topení MTZ: Vyšroubujte mrazovou zátku nad motorem startéru a namontujte zařízení na své místo (použijte přiložené těsnění). Tento typ zařízení vyžaduje větší pozornost, protože do systému se může dostat vzduch, pokud budou chybět 4 – 5 litrů vody! Před každým použitím zkontrolujte hladinu chladicí směsí v chladiči!

 

Záruka

Výrobce na základě níže uvedených podmínek poskytuje 12měsíční záruku na toto zařízení:

– Během záruční lhůty musí být veškeré příslušenství a skříňky zařízení neporušené stejně jako štítek s údaji na zařízení a nesmí být odstraněn.
– Demontáž zařízení nebo nedodržení jakéhokoli bezpečnostního požadavku nebo pokynu pro použití má za následek zrušení této záruky.
– Pro uplatnění záruky bude nutná záruka ověřená dodavatelem a stvrzenka, faktura nebo poštovní průvodka, která potvrzuje datum a místo zakoupení.
– Skvrny na zařízení a jeho schránce musí být vyčištěny a musí být přiloženo veškeré příslušenství.
– Oprávněnost jakéhokoli uplatnění záruky může posoudit pouze výrobce, protože to vyžaduje odbornou demontáž a přezkoušení zařízení.
– Za dopravu vadného zařízení a za všechny příslušné náklady odpovídá zákazník.
– V případě poruchy výrobce neposkytne náhradní zařízení a nebude odpovědný za škody.

Všechny výrobky Faddi mají certifikaci TÜV NORD dle nejpřísnějších mezinárodních norem pro bezpečnost a kvalitu.

Upozornění: Všechny výrobky Faddi jsou chráněny patenty. Jakékoli padělání nebo kopírování (celé nebo částečné) bude soudně stíháno dle mezinárodního práva.