Slovenská

PRÍSTROJ NA REZANIE POLYSTYRÉNU

Popis zariadenia

Účel: rezanie a spracovanie polystyrénovej peny.
Popis funkcie: Transformátor zariadenia vytvára bezpečné nízke napätie, ktoré slúži na zohriatie odporového drôtu na 370 – 420 ˚C (v závislosti od teploty okolia).
Polystyrénová pena sa taví už pri teplote 80 ˚C, a preto rezací drôt reže materiál pri jeho súčasnom odparovaní, pričom dochádza iba k minimálnemu fyzickému kontaktu s materiálom.
Táto technológia predstavuje v porovnaní s tradičnými rezacími metódami (skalpel, píla, atď.) niekoľko výhod.
Niekoľko príkladov: - Nevzniká žiaden odpad. Umožňuje veľmi precízne rezanie, nakoľko nedochádza k deformáciám v dôsledku odporu pri fyzickom kontakte. Povrch spracovaných materiálov je dokonale hladký, nakoľko nedochádza k drobeniu materiálu.

Viac

Návod na obsluhu ohrievača vody

Popis zariadenia

Účel použitia: Predhrievanie chladiacej kvapaliny vodou chladených motorových vozidiel.

Uľahčí zimný studený štart a nie je potrebné používať akékoľvek prostriedky, ktoré sú pre motor škodlivé (napr.: sprej na studený štart, fakľa, vlečenie...). Predhriaty motor sa ľahšie naštartuje aj vo veľmi studenom počasí (aj pri -25°C) a tým pádom šetrí štartovací motor, akumulátor a elektrický systém motorového vozidla. V predhriatom motore nemôže stuhnúť ani motorový olej a tak sa okamžite zabezpečí mazanie. Naopak stuhnutý motor po naštartovaní beží približne pol minúty bez mazania a to spôsobuje najväčšie a najrýchlejšie opotrebenie motorov. Významne sa zníži aj spotreba predhriatych motorov, nakoľko sa vyžaduje menej dodatočného paliva pre dosiahnutie prevádzkovej teploty. Používaním zariadenia sa spomalí starnutie nových motorov a zlepšuje sa použiteľnosť starých motorov. Predstavuje aj veľkú pomoc pri zimnom štartovaní áut na plynový pohon, nakoľko spolu s motorom poskytuje aj možnosť predhrievania reduktora. Každé zariadenie je vybavené regulátorom teploty, aby ich prevádzka bola bezpečná. Pomocou priloženého programovateľného časového spínača si zabezpečíte ešte komfortnejšie používanie tým, že na dopredu nastavený čas predhreje vaše auto. Ľahšie štartujú moderné naftové motory, ktoré sú v dobrej kondícii, ale veľmi ťažko sa zahrievajú, a preto oveľa pomalšie zahrievajú priestor pre cestujúcich – to však neplatí v prípade predhriatych motorov. Ľahšie a príjemnejšie sa naštartuje nielen vaše auto, ale aj váš deň. Ušetrite energiu, čas a peniaze! Zvýšte si váš komfort, chráňte vaše vozidlá, seba a vaše okolie!

Viac